Het Poortgebouw opent de poorten

Het Poortgebouw is vandaag feestelijk geopend door burgemeester mr.M.J.H. Marijnen.

Dr. Razenberg sprak namens de Raad van Bestuur het welkoms woord. Mevrouw Bartels sprak vooral over de samenwerking  als verloskundige.

De heer Aben, directeur St. Huisartsenposten West-Brabant, benadrukte in zijn toespraak,”  Wat is een Poortgebouw zonder poortwachter!”